LQA Managementadvies
Postbus 1016
1810 KA Alkmaar
Tel: 06 - 51 31 53 54
Email: m.louter@lqa.nl

U bevindt zich hier: Home -> Links

Interessante Links

RI&E

weblinkswww.rie.nl
De website biedt actuele en betrouwbare informatie, waaronder de laatste stand van zaken wat betreft het overzicht van RI&E-instrumenten en de erkenningen daarvan. Hierdoor kunnen werkgevers snel en relatief eenvoudig een geschikt RI&E-instrument vinden en daarmee mede aan hun verplichting voldoen.

Arbeidsinspectie

www.arbeidsinspectie.nl
De Arbeidsinspectie (AI) bevordert de naleving van de wetten op het terrein van arbeidsbescherming en bestrijdt arbeidsmarktfraude. De prioriteit ligt bij het aanpakken van ernstige schendingen van de wet. Het handhavingsdevies dat de AI daarbij hanteert is: ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’. De AI levert informatie over de wetsnaleving op deze terreinen en draagt zo bij aan het inzicht in de werking en vergroting van de effectiviteit van het overheidsbeleid.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.szw.nl
Het ministerie van SZW bevordert veiligheid en gezondheid op het werk. Dit arbeidsomstandighedenbeleid is mede gericht op preventie van ziektverzuim en arbeidsongeschiktheid alsmede op re-integratie.

Arboportaal

www.arboportaal.nl
Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het portaal is werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers continu te informeren over arbeidsomstandigheden en verzuim. Het portaal bundelt bestaande kennis over een groot aantal thema's en onderwerpen.

Wetgeving & Normalisatie

www.euronorm.net
Dit is een digitaal informatie platform voor Wetgeving & Normalisatie. De doelstellingen van deze website zijn:
- Kritisch volgen van de totstandkoming van wet- en regelgeving
- Praktijkervaring met wet- en regelgeving bundelen en verspreiden
- Ontwikkelen van leesbare en bruikbare vertalingen van wet- en regelgeving
- Kennis- en ervaringuitwisseling tussen gebruikers organiseren
- Functioneren als kennis- en informatiecentrum op gebied van wet- en regelgeving