LQA Managementadvies
Postbus 1016
1810 KA Alkmaar
Tel: 06 - 51 31 53 54
Email: m.louter@lqa.nl

U bevindt zich hier: Organisatie -> BRL6000

KOMO/BRL 6000

  Introductie

  LQA ondersteunt bedrijven bij het opzetten van een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem volgens BRL 6000 en begeleidt uw organisatie naar BRL certificering ofwel KOMO certificering. Met een KOMO certificaat toont een bedrijf aan dat het vakkundig en betrouwbaar werk aflevert.

  Doelgroep

  BRL 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. Het is opgezet om het proces van installatie en onderhoud te borgen, zodat de installateur werkzaamheden op de juiste wijze verricht en controleert zoals overeengekomen met de opdrachtgever of de klant. Met het KOMO/BRL certificaat zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat het gecertificeerde installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit biedt. Hiermee kan het installatiebedrijf zich beter positioneren in de markt en het installatieproces continu optimaliseren.

  Opvatting LQA

  BRL 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. Het is opgezet om het proces van installatie en onderhoud te borgen, zodat de installateur werkzaamheden op de juiste wijze verricht en controleert zoals overeengekomen met de opdrachtgever of de klant.

  Werkwijze LQA

  We inventariseren in hoeverre uw bedrijf voldoet aan HACCP. Dan vullen we gezamenlijk het HACCP-systeem in en bouwen het op. We maken een handboek waarin o.a. de processen beschreven staan die met voedselveiligheid hebben te maken.

  Indien er aanpassingen moeten worden doorgevoerd in uw dagelijkse manier van werken, proberen we die zo beperkt mogelijk te houden. LQA vindt altijd een kwalitatief goede en werkbare weg voor haar klanten. Dat betekend dat u aan het eind van de rit voldoet aan alle HACCP-eisen, met minimale aanpassingen.