LQA Managementadvies
Postbus 1016
1810 KA Alkmaar
Tel: 06 - 51 31 53 54
Email: m.louter@lqa.nl

U bevindt zich hier: Organisatie -> RIE

Risico Inventarisatie & –Evaluatie (RI&E)

  Introductie

  Op elke werkplek zijn risico’s voor de veiligheid en gezondheid. Werkgevers zijn verplicht om in kaart te brengen welke risico’s dat zijn. Is er niet te veel lawaai? Worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke straling? Zijn er specifieke risico’s voor jongeren of zwangere vrouwen? In een Risico Inventarisatie & -evaluatie (RI&E) worden deze zaken schriftelijk vastgelegd. Ook moeten werkgevers in een Plan van Aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beperken.

  Waarom dit product?

  De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers) om een (RI&E) te hebben. Een actuele RI&E en het bijgehorende Plan van Aanpak zijn zeer belangrijk voor een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Zo vermindert u de kans op ongelukken en verzuim. Bovendien wapent u zich tegen schadeclaims van klanten, ziekte- en vervangingskosten van werknemers bij ongelukken of beroepsziekten en tegen boetes van de Arbeidsinspectie.

  Om uw RI&E actueel te houden, dienen alle wijzigingen binnen uw bedrijf te worden doorgevoerd in uw RI&E. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verbouwing, uitbreiding van het dienstenpakket of het gebruiken van nieuwe machines /gereedschappen. VCA gecertificeerde bedrijven moeten hun RI&E elke 3 jaar ‘updaten’. Ook het ‘updaten’ van uw RI&E kan LQA voor u doen.

  Meer informatie

  Productkaart RI&E