Opzetten van een Milieu Management Systeem

ISO 14001 is dé norm uit de ISO-reeks aangaande milieu. Kort gezegd geeft deze norm de eisen weer voor het opbouwen en invoeren van een Milieu Management Systeem (MMS). ISO 14001 richt zich op het voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van relevante milieuaspecten. Het geeft organisaties een handvat voor het permanent terugdringen van de milieubelasting van uw organisatie.

Waarom ISO 14001?

ISO 14001 is interessant voor elke organisatie die serieus wil werken aan het verbeteren van de milieuprestaties. Een bijkomend voordeel is dat op kosten kan worden bespaard, zoals grondstoffen, energie en water.

Wat is onze aanpak?

LQA hanteert in grote lijnen de volgende systematiek:
– Bepalen welke wet- en regelgeving van toepassing is;
– Bepalen welke milieuaspecten van toepassing zijn;
– Bepalen van de milieubelasting;
– Het reduceren van de milieubelasting;
– Het continu verbeteren van het MMS.

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl